Home » Uncategorized » South Africa to start deporting refugees

South Africa to start deporting refugees

Advertisements

com_african-refugees_011113_584

Chalo cha South Africa chati sono chiyambenge kutumizga ŵamwiza kwawo chomene awo ŵakatola ma asylum.

Icho chati chiyambenge na Angola mbwenu ni vyalo vinyake nthena Rwanda, Uganda etc

Wupu wa United Nations wati sono vyalo ivi kulije nkhondo ndipo South Africa yingamanya kuŵatumizga ŵanthu aŵa kwawo.

000_Par2320815

Pali gulu linandi ilo pala laluta ku South Africa mbwenu likupusikizgila kutola asylum kwambula vifukwa vakwenelela ndipo ŵanyake ŵakuŵa kuti ŵachimbila ukavu kwawo mbwenu ŵakuti nkhukhumba asylum.

Wose ŵanthena aŵa ŵachimbizgikenge chifukwa asylum yikutoleka na munthu uyo wachimbila kukwake ndipo umoyo wake uli pa danger chifukwa cha va ndyali panji nkhondo.

Uyo yose wapanga apply amanye kuti wkufufuzika na boma kuti ŵamanye vifukwa ivo wakachimbilila kwake ndipo pala ukaboni palije mbwenu umanye kuti zuŵa ilo wamudindiskila asylum yako mbwenu wamukoleka nakutumizgika kwako.

download

Ving’unu va phanana vingamuyeyaninge chaa imwe mulikufuma ku Malawi chifukwa kuno nkhondo kulije kweneso mphindano ya va ndyali viliko kuno yayi ntheula mose mwa ŵa Malawi imwe muli ku Joni “you do not qualify to get asylum in RSA”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: