Home » Uncategorized » Kukasuzga ku Kenya pa chinayi chamala chifukwa ŵanalume ŵakusuŵilila kachasu

Kukasuzga ku Kenya pa chinayi chamala chifukwa ŵanalume ŵakusuŵilila kachasu

Advertisements

ImageProxy1LAYABGT

Chinayi chajumpha ichi kukaŵa mu hoyihoyi mumisewu chifukwa ŵanakazi ŵakakwiya ndipo ŵakakhumbanga kuwona mwanalume kuwalo delu  chaa chifukwa ŵakutondeka kuŵapa pathupi.

Viwoneskelo ivi vikachitika  mu town ya Limuru na Ndeiya ward.

“Enya takwiya chomene chifukwa pala tikwenda mumizi umu mbwenu palije mwanakazi uyo wana bonda ndipo ŵanalume kuno mbakata hooooo ntchito ni kachasu mbwenu pala ŵamwa ŵakugona waka fwankhaŵa ngeti ŵandatole”  Nancy Wangare ndimo wakalongosolela ku ŵatoliki.

SINGLES

Muchikalata chamadandaulo  icho ŵakapeleka ku boma ŵalikupempha kuti dango la kamwelo ka moŵa lisinthe. Iwo ŵalikusachizga kuti kufumila 5pm mpaka 11pm no moŵa  ndipo pala ni weekend mbwenu kufuma 2pm mpaka 11pm kumwa chaaa mpaka mwezi wose uno wa September umale panji ŵanakazi ŵanandi ŵangatolako pathupi.

Iwo ŵati pala ivi vichitikenge chaa mudela la kwawo  mbwenu sono ŵayambenge kukwela basi kuluta ku Kiambu kukapenja ma Nigerians ayo ni  “mutema kamoza”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: