Home » Uncategorized » P-Square wafika ku Washington DC kukakutumula nyimbo zake

P-Square wafika ku Washington DC kukakutumula nyimbo zake

Advertisements

ImageProxyK604O189

P-Square na gulu lake lakwimba ilo ŵalipo 13 ŵafika ku Washington DC uko ŵamuguza waya anyamata namutima biiiiiiii.

Munthu uyu wakalengeza mu April kuti wamwendela US na Canada ndipo gulu ili lati liyimbenge mumatauni yanandi ku US. Kwimba kwawo kutolenge 3 hours mbwenu ŵakuyaso kunyake mupaka ŵamalizge.

P-Square ku USA wendako chomene ndipo wakuzgola ngeti nkhukaya kwake apo ise ŵakwimba ŵithu muno ŵamuti naluta ku vyalo vakuwalo mbwenu ni Joni kukayimba mumabala ya Alexandra mu JHB na Impi Intombi ku Cape Town


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: