Home » Uncategorized » Operation Fiela yilikukolapo ŵanthu 15,000 ŵambula makalata

Operation Fiela yilikukolapo ŵanthu 15,000 ŵambula makalata

Advertisements

2023479714

PRETORIA:

Boma la South Africa  kwizila mu Committee iyo yilikujulika ndipo njakusazgana police na Army yati njakujitemwa kuti ntchito yakukola ŵamwiza mu chalo mwawo sono yikwenda makola.

Kufumila mwezi wa April kuzafika July ŵamwiza 15,396 ndiwo ŵalikukoleka. Mugulu lenelili mwasangikaso kuti ŵanthu 1,694 ŵakukhwaskika na milandu yakupambanapambana nthena kwiba, kugulisa chamba, kuchimbila mulandu apo khoti likaŵapa bail-out kweneso ŵanyake njakukoma. Milandu yinyake nja 2002.

Boma la South Africa lati ŵanthu ŵanthena aŵa liyambenge kuŵagwiliska jele pambele ŵandatumizgike kwawo.

791878244

Kwa awo ŵalije mulandu wose ŵatolapo dankha 5,090 kuti ndiwo ŵamalizga kuŵajambula nkhope kweneso kutola vigunwe vawo pamoza na njoŵe kuti ŵazaleke kwizaso mu chalo mwawo pala ŵatumizgika.

Gulu ili nyengo iliyose sono litumizgikenge.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: