Home » Uncategorized » Demeti camera njankhongono nadi iyi- check particulars

Demeti camera njankhongono nadi iyi- check particulars

Advertisements


DEMETI:

Ŵanthu luso ŵakuyanalo patali chomene sono.

Kwiza camera iyo yina 250 megapixel APS-H CMOS sensor kung’anamuka kuti yingamanya kuŵazga malemba ayo yalembeka pa ndege iyo yilikuchanya chomene!

Canera iyi zina lake ni canon ndipo ŵapanga mba Japan kweneso yikujambula video ku chinthu icho chili  18 km away.

Kutimbanizga maganizo na binocular chaa chifukwa iyi yikutola video pamoza na vithuzi wuwo.

Camera iyi sensor yake yili 19,580 x 12,600-pixel ndipo sono ndiyo yikuchemeka kuti ni WORLD RECORD camera.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: