Home » Uncategorized » Vyalo ivo vikulimbana na ISIS kuti yimale ku Syria kwene ma refugees vikukana

Vyalo ivo vikulimbana na ISIS kuti yimale ku Syria kwene ma refugees vikukana

Advertisements

 

Nkhani ili pano mwahuno njakuwona vyalo ivo vikunanga ndalama zinandi kugula vilwelo va nkhondo kuti vilimbane na ISIS ku Syria kuti yimale kwene pala ma refugees yakuchimbila ku Syria kwiza ku vyalo vawo mbwenu ŵakuŵakana. Vyalo ivi vilipo vinkhondi.
Photo ya mwana yula wakasangika chakuvunama mumphepete mwa maji uyo zina lake wakaŵa Aylan Kurdi waku Syria likaŵa banja ilo likachimbililanga ku Europe kwene mbwenu vyalo vinandi kula vikukana kupokelela ma refugees ndicho chifukwa banja lila lose lilikumalila mu maji.

951177-PartPARPar-1441440167-655-640x480.jpg

VYALO VAKE NI IVI:

Wovwili ku Syria ulikukwana $16 Billion kufumila mu chaka cha 2011 apo ISIS yikayambila kuzganga.

1. America 

Chalo ichi ndicho ni “main player” ndipo chikunanga $1 Billion chaka chilichose cha Chiuta kwene yilikuzomelezgapo ma refugees 1,434 pela.

2. Britain

Chalo ichi chilikunanga $122 Million kwene chilikupokelelapo waka 4,866 ma refugees.

3. Canada

Yilikunanga $528 Million kwene yikikutolapo waka ma refugees 2,300.

4. Vyalo vamu European Union (UK, France, Belgium, Denmark na Netherlands) 

Vyalo ivi vose pamoza vilikunanga $882 Million ndipo vilikutolapo ma refugees 16,000 pela nakujalilathu papo no kuzomelezgaso ŵanyake.

5.  Russia

Chalo ichi chilikunanga $1.5 Billion ndipo chilikutola ma refugees yakukwana 1,395


Sono pala tasazga mafigala yose yama refugees mbwenu ni 2% iyo yilikutoleka na vyalo va mpondamakwacha.
Kwene vyalo nthena Egypt, Turkey, Jordan, Lebanon  na Iraq vikusunga 95% yama refugees ŵakufuma ku Syria.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: